جایزه پولیتزر ۲۰۲۲ عکاسان برگزیده خود را شناخت

طی مراسمی در روز دوشنبه ۱۹ اردی بهشت ۱۴۰۱ (۹ می ۲۰۲۰) در دانشگاه کلمبیا، برندگان جایزه عکاسی پولیتزر  ۲۰۲۲ توسط هیئت داوران این دوره اعلام شدند.
به گزارش اسات عکس پارس ، برندگان هر بخش ۱۵هزار دلار جایزه نقدی دریافت کردند. در این مراسم همچنین از برندگان سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز تقدیر شد. جایزه عکاسی در دو بخش «عکاسی فیچر» و «اخبار فوری» به برگزیدگان تعلق گرفت. در بخش «عکاسی فیچر» این جایزه به عکاسان رویترز عدنان عبیدی/Adnan Abidi ،آمیت دیو/ Amit Dave ، عکاس فقید دنیش صدیقی/ Danish Siddiqui و سانا ارشاد ماتو/ Sanna Irshad Mattoo ، برای عکس هایی از تلفات کووید در هند تعلق گرفت. در این مجموعه، ثبت‌ها به وضوح به دنبال برقراری حس تعادل بین مرگ و زندگی و یا وحشت و آرامش هستند. در واقع عکاسان مجموعه با آگاهی از قدرت عکس و بواسطه‌ی نمایشِ حس انسان‌دوستی، سعی در تعدیل ترس ناشی از بیماری کرونا دارند.
نماهای باز و نمایش انواع تجمع(افراد زنده، خاکستر افراد فوت شده و دست‌ها) همگی به بیننده نوعی حس همدردی و یکی شدن انسان‌ها در برابر این ویروس همه‌گیر القا می‌کند. حسی که منجر به تشکیل یک دیوار دفاعی انسانی، چه در مرحله‌ی درمان و چه در مرحله‌ی سوگواری و خاکسپاری شده است. این مجموعه عکس با تشخیص هئیت داوران از بخش «اخبار فوری» به بخش «عکاسی فیچر» منتقل شد.

 

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی 2022 |عکاس: دنیش صدیقی/ Danish Siddiqui

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی ۲۰۲۲ |عکاس: دنیش صدیقی/ Danish Siddiqui

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی 2022 | عکاس: عدنان عبیدی/ Adnan Abidi

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی ۲۰۲۲ |عکاس: عدنان عبیدی/ Adnan Abidi

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی 2022 | عکاس: سانا ارشاد ماتو/ Sanna Irshad Mattoo

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی ۲۰۲۲ | عکاس: سانا ارشاد ماتو/ Sanna Irshad Mattoo

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی 2022 | عکاس: آمیت دیو/ Amit Dave

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی ۲۰۲۲ | عکاس: آمیت دیو/ Amit Dave

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی 2022 | عکاس: دنیش صدیقی/ Danish Siddiqui

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی ۲۰۲۲ | عکاس: دنیش صدیقی/ Danish Siddiqui

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی 2022 | عکاس: عدنان عبیدی/ Adnan Abidi

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی ۲۰۲۲ | عکاس: عدنان عبیدی/ Adnan Abidi

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی 2022 | عکاس: دنیش صدیقی/ Danish Siddiqui

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی ۲۰۲۲ | عکاس: دنیش صدیقی/ Danish Siddiqui

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی 2022 | عکاس: عدنان عبیدی/ Adnan Abidi

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی ۲۰۲۲ | عکاس: عدنان عبیدی/ Adnan Abidi

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی 2022 | عکاس: دنیش صدیقی/ Danish Siddiqui

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی ۲۰۲۲ | عکاس: دنیش صدیقی/ Danish Siddiqui

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی 2022 | عکاس: دنیش صدیقی/ Danish Siddiqui

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی ۲۰۲۲ | عکاس: دنیش صدیقی/ Danish Siddiqui

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی 2022 | عکاس: عدنان عبیدی/ Adnan Abidi

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی ۲۰۲۲ | عکاس: عدنان عبیدی/ Adnan Abidi

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی 2022 | عکاس: دنیش صدیقی/ Danish Siddiqui

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی ۲۰۲۲ | عکاس: دنیش صدیقی/ Danish Siddiqui

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی 2022 | عکاس: عدنان عبیدی/ Adnan Abidi

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی ۲۰۲۲ | عکاس: عدنان عبیدی/ Adnan Abidi

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی 2022 | عکاس: دنیش صدیقی/ Danish Siddiqui

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی ۲۰۲۲ | عکاس: دنیش صدیقی/ Danish Siddiqui

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی 2022 | عکاس: دنیش صدیقی/ Danish Siddiqui

برندگان جایزه پولیتزر عکاسی ۲۰۲۲ | عکاس: دنیش صدیقی/ Danish Siddiqui

 

در بخش «اخبار فوری» دو مجموعه برگزیده شدند.
مجموعه نخست عکس های مارکوس یام/ Marcus Yam خبرنگار و عکاس خارجی لس آنجلس تایمز از خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان است که توسط هیئت داوران برنده جایزه پولیتزر شد. این مجموعه در قسمت «عکاسی فیچر» ارائه شده بود که توسط دواران به این بخش منتقل شد. عکس های این مجموعه روایت هزینه انسانی تغییر تاریخ در این کشور است. عکس‌هایی بکر و عریان که بیننده را هدفمند و بدون مقدمه با قلب جنگ مواجه می‌کند.کنجکاوی، شجاعت و مداومت درثبت‌های او به وضوح دیده می‌شود. عکس‌های او هر کدام داستانی تامل‌برانگیز از شرایط گذشته و کنونی افغانستان، تاریخ این کشور و احوال حاکم بر مردم افغانستان را شرح می‌دهد که این شرح ماجرا با توضیحات تکمیلی عکاس، برای بیننده ملموس‌تر می‌شوند. شاید بتوان گفت مجموعه عکس یام، یک شرحِ بصری از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و ورود نیروهای طالبان به این کشور است. شرحی که از اصول عکاسی صرف فراتر رفته و با توضیحات تکمیلی عکاس، خشونت و بی‌رحمی جنگ را بدون سانسور به نمایش می‌گذارد.او با نمایش گریه‌ی کودکان، بی‌پناهی زنان، استیصال و خشم مردان، نگاه‌های متمرکز و گاه خیره، تجمع دستان مردم، رنگ قرمز خون و پرچم به خوبی به هدف خود از این مجموعه یعنی نمایشِ بطن جنگ دست یافته است.او بواسطه‌ی نمایش زمین و آسمان در ثبت‌هایش، توجه بیننده را به پرسه‌ی مرگ در کشور افغانستان و در میانِ زندگی و مردم این کشور جلب کرده است.

مجموعه برگزیده در بخش اخبار فوری | عکاس: مارکوس یام/ Marcus Yam

مجموعه برگزیده در بخش اخبار فوری | عکاس: مارکوس یام/ Marcus Yam

مجموعه برگزیده در بخش اخبار فوری | عکاس: مارکوس یام/ Marcus Yam

مجموعه برگزیده در بخش اخبار فوری | عکاس: مارکوس یام/ Marcus Yam
مجموعه برگزیده در بخش اخبار فوری | عکاس: مارکوس یام/ Marcus Yam

مجموعه برگزیده در بخش اخبار فوری | عکاس: مارکوس یام/ Marcus Yam

مجموعه برگزیده در بخش اخبار فوری | عکاس: مارکوس یام/ Marcus Yam

مجموعه برگزیده در بخش اخبار فوری | عکاس: مارکوس یام/ Marcus Yam
مجموعه برگزیده در بخش اخبار فوری | عکاس: مارکوس یام/ Marcus Yam

مجموعه برگزیده در بخش اخبار فوری | عکاس: مارکوس یام/ Marcus Yam

مجموعه برگزیده در بخش اخبار فوری | عکاس: مارکوس یام/ Marcus Yam

مجموعه برگزیده در بخش اخبار فوری | عکاس: مارکوس یام/ Marcus Yam

مجموعه برگزیده در بخش اخبار فوری | عکاس: مارکوس یام/ Marcus Yam

مجموعه برگزیده در بخش اخبار فوری | عکاس: مارکوس یام/ Marcus Yam

مجموعه دوم در بخش «اخبار فوری» متعلق به عکاسان گتی ایمیجز، وین مک نامی / Win McNamee، درو انگرر/ Drew Angerer ، اسپنسر پلات/ Spencer Platt ، ساموئل کروم/ Samuel Corum و جان چری/ Jon Cherry است که جایزه این بخش را از آن خود کردند. این مجموعه عکس، روایتی گیرا، جامع و لحظه به لحظه از حمله به ساختمان کاخ گنگره ایالت متحده آمریکا است. حرکت و جنبش به نمایش درآمده در عکس‌ها، حس امنیتی را که همیشه از فضای کنگره دریافت می‌کرده است متزلزل کرده. نوعی حس ورود به یک مکان ممنوعه که حالا آرامش ذهنی بیننده را به هم می‌ریزد.

عکاس: ساموئل کروم/ Samuel Corum

عکاس: درو انگرر/ Drew Angerer

عکاس: وین مک نامی / Win McNamee

عکاس: جان چری/ Jon Cherry

عکاس: وین مک نامی / Win McNamee

عکاس: وین مک نامی / Win McNamee

عکاس: درو انگرر/ Drew Angerer

عکاس: وین مک نامی / Win McNamee

عکاس: درو انگرر/ Drew Angerer

عکاس: وین مک نامی / Win McNamee

عکاس: وین مک نامی / Win McNamee

عکاس: وین مک نامی / Win McNamee

عکاس: ساموئل کروم/ Samuel Corum

عکاس: اسپنسر پلات/ Spencer Platt

عکاس: جان چری/ Jon Cherry

 

مدیر سایت

سایت خبری تحلیلی عکس پارس رسانه ای مستقل محسوب می‌شود که فارغ از هرگونه خط مشی سیاسی سعی در انعکاس اخبار ایران و جهان با هدف محترم شناختن حق دانستن برای مردم دارد.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *